Klottrades ner fredag 8 januari 2016 kl. 14:23

Solenergi – på väg fram?

fredag 8 januari 2016 14:23

För en gångs skull ska det nu bli nåt vettigt sagt å gjort i den här bloggen. Det är alltså inte jag som ska ta till orda den här gången.. utan faderskapet mitt.. *s* Så. Håll till godo!


Med en ny regering i Washington, som lovat göra något åt den globala uppvärmningen och minska beroendet av utländsk olja, går kanske solenergi mot ljusare tider i USA:

”Oavsett om vi talar om jordvärme eller vindkraft, så finns alla andra källor till förnybar energi i begränsad mängd”, säger Eicke Weber, som är chef för Fraunhoferinstitutet för solenergisystem (ISE) i tyska Freiburg. ”Totala energibehovet för alla människor på jorden ligger på ca 16 terawatt”, berättar han. (En terawatt är en biljon watt.) ”År 2020 förväntas det stiga till 20 terawatt. Allt solljus som träffar jordens landmassor motsvarar 120000 terawatt. Sett ur det perspektivet är energin från solen praktiskt taget obegränsad.”

.. men det var väl positivt ??????


Om 16 terawatt täcker hela jordens energibehov och solen nu ger oss 120000 terawatt, så visar alltså en enkel beräkning att förhållandet mellan jordens energibehov/energi från solen = 0.0001333. För att minska den ”globala uppvärmningen” finns alltså maximalt 0.013% att laborera med. Befintliga anläggningar från kärnkraft, sol, vind och vatten minskar siffran ytterligare.

Sen urminnes tider har vetenskapen känt till att solen bestämmer vårt klimat. Variationer hos solen med sitt gigantiska energiflöde ger skiftande klimat på jorden. Solstormar och planetens bana runt solen är vad som bestämmer klimatet här på jorden och inte dessa 0.013% som politiker och andra pellejönsar försöker få oss att tro. Varför skulle 99.987% sakna betydelse och dessa 0.013% vara livsavgörande ?

Nja, det beror på “växthuseffekten”. “All denna koldioxid och metangas”, blir svaret.


Men det var då fantastiskt! Finns det gaser med sådana otroliga egenskaper ??????

Atmosfären består av kväve, syre samt mindre än 1% av andra gaser. Av dessa 1% utgör argon 0.93%. De s.k. växthusgaserna (koldioxid och metan) utgör tillsammans 0.0402%. Att en variation av 0.000402 skulle ha någon som helst betydelse för klimatet, vore att tillskriva dessa växthusgaser okända magiska egenskaper som tyvärr inte existerar.

Den tvivlande kan annars genast tillverka en solpanel och fylla den med växthusgaser istället, för att studera temperaturhöjningen. Med nästan 250.000 ggr högre koncentration av växthusgaser skulle effektiviteten bli enorm!

Kanske lösningen på världens energiproblem.. eller..


m.v.h. Ted Zettergren